MŁODZI WIDZOWIE

MŁODZI WIDZOWIE

W rzeczywistości jednak telewizja sprawia, że młodzi widzowie stają się bezradni [204],Z całą pewnością telewizja staje się czymś w rodzaju „kolegi” dla tych, którzy mają trudności z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami i których rodzice i rodzeństwo mało się nimi zajmują. Jednakże telewizja powiększa jeszcze trudności w kontaktach z otoczeniem.Większość naszych wyobrażeń na temat przestępczości i przestęp­ców nie opiera się na rzeczywistości kryminalnej, lecz wywodzi się z telewizji, która tworzy własną „rzeczywistość”, widzowie zaś utoż­samiają ją z realną sytuacją. Telewizja przedstawia przestępczość, która na zasadzie mechanizmu samospełniającego się proroctwa przekształca się w rzeczywistość kryminalną. Poprzez telewizję nie tylko jednostki stają się bardziej agresywne, ale także całe społeczeń­stwo. Wpływa ona na jego postępowanie, stosunki międzyludzkie. Powoduje też u widzów bierność. Zatracają oni umiejętność patrzenia na sytuacje konfliktowe i radzenie sobie z nimi. Telewizja przyczynia się w zasadniczej mierze do znieczulenia (spadku wrażliwości, zobojęt­nienia) na przemoc. Obrazy przemocy sprawiają, że widz się do nich przyzwyczaja; pozostaje odprężony, obojętny i spokojny nawet wtedy, gdy ogląda sceny okrucieństwa czy nieludzkie męczarnie.

about author

admin

related articles