• WYROK W SPRAWIE W tym samym czasie, gdy przed sądem przysięgłych odbywał się proces Riviere’a, oczekiwano na wyrok w sprawie przestępcy, który usiłował zabić króla francuskiego Ludwika Filipa. Próbowano więc powiązać morderstwo popełnione przez Riviere’a na swojej matce i rodzeństwie z zabójstwem „ojca i władcy”. Usiłowanie to nie mogło się jednak powieść. Przypadek Riviere’a stał…

  Read more
 • GDZIE LEŻY PROBLEM Nie jest to „normalny” przypadek, dlatego nie zaliczono go do klasycznych przypadków psychiatrii, która z reguły stosuje dwie klasyfikacje: „zdrowy” albo „chory”. W obrębie własnej jednorodnej grupy Riviere’a zepchnięto do roli samotnego dziwaka. Ową rolę outseidera przyjął, a nawet się z nią pogodził. Został uwikłany w zażarty, rozpaczliwy spór swych rodziców, w…

  Read more
 • PODDAĆ SIĘ Świadczy o tym wymownie precyzyjny wizerunek zachowania oskarżonego nakreślony przez przewodniczącego sądu przysięgłych: „W fizjonomii Riviere a nie ma nic godnego uwagi; zdradza ona raczej łagodność niż skłonność do okrucieństwa. W czasie przesłuchań w sądzie jego twarz, a także cała postać pozostawały nieporuszone. Jego umysł wydawał się spokojny i wolny od wszelkich uczuć;…

  Read more
 • WIDZ TELEWIZYJNY Z drugiej jednak strony oglądanie telewizji może prowadzić do większego skupienia uwagi widzów na problemach poszczególnych jednostek i zbiorowości i do wyostrzenia ich świadomości w tym względzie, a także do wzmożonego zainteresowania polityką, gospo­darką i nauką. Siła przyciągania telewizji jest wielka. Widz telewizyjny nie musi nawet umieć czytać. Telewizja jest w krajach uprzemy­słowionych…

  Read more
 • NIEZMIENNE PRZEKONANIA Być może są osoby o takich stałych, niezmiennych przekonaniach. Nie dotyczy to jednak wszystkich ludzi. Podlegają oni bowiem ciągłej ewolucji. Szczególnie łatwo ulegają wpływom młodzi ludzie. Telewizj^O- pełni funkcję socjalizującą, kształtuje osobowość dzieci i młodzieży prezentując pewne wartości, cele i modele zachowania, a także umożliwiając identyfikację z określonymi wzorcami osobowymi [84, s. 368…

  Read more
 • MŁODZI WIDZOWIE W rzeczywistości jednak telewizja sprawia, że młodzi widzowie stają się bezradni [204],Z całą pewnością telewizja staje się czymś w rodzaju „kolegi” dla tych, którzy mają trudności z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami i których rodzice i rodzeństwo mało się nimi zajmują. Jednakże telewizja powiększa jeszcze trudności w kontaktach z otoczeniem.Większość naszych wyobrażeń na temat…

  Read more