NIEZMIENNE PRZEKONANIA

NIEZMIENNE PRZEKONANIA

Być może są osoby o takich stałych, niezmiennych przekonaniach. Nie dotyczy to jednak wszystkich ludzi. Podlegają oni bowiem ciągłej ewolucji. Szczególnie łatwo ulegają wpływom młodzi ludzie. Telewizj^O- pełni funkcję socjalizującą, kształtuje osobowość dzieci i młodzieży prezentując pewne wartości, cele i modele zachowania, a także umożliwiając identyfikację z określonymi wzorcami osobowymi [84, s. 368 369], Każdy członek społeczeństwa musi poznać wartości i sposoby postępowania swojej zbiorowości. Wszystkie dzieci uczą się poprzez próby i błędy, nagrody i kary, obserwację i naśladowanie. Postępowanie człowieka w społeczeństwie jest rezultatem procesu uczenia się. Dzieci i młodzież uczą się zachowań społecznych z gdyż uważają, że jest ona godna zaufania, wiarygodna i prezentuję, rzeczywistość [339],W procesie wychowania młodego pokolenia dom rodzicielski i szkoła konkurują z telewizją. Prezentowane przez nią nacechowane agresją wytwory fantazji stwarzają mu iluzję, że jest ono aktywne i broni się przed przedstawianymi zagrożeniami.

about author

admin

related articles