PODDAĆ SIĘ

PODDAĆ SIĘ

Świadczy o tym wymownie precyzyjny wizerunek zachowania oskarżonego nakreślony przez przewodniczącego sądu przysięgłych: „W fizjonomii Riviere a nie ma nic godnego uwagi; zdradza ona raczej łagodność niż skłonność do okrucieństwa. W czasie przesłuchań w sądzie jego twarz, a także cała postać pozostawały nieporuszone. Jego umysł wydawał się spokojny i wolny od wszelkich uczuć; jednak na widok siekiery z widocznymi jeszcze śladami krwi odwrócił wzrok mówiąc: «Chciałbym jak najszybciej umrzeć»”. Środki masowego przekazu oddziałują w sposób różno­rodny, często pozornie sprzeczny. Człowiek może imitować przed­stawione zachowania przestępcze, może się ich wyuczyć. Obrazy przemocy w środkach przekazu mogą w pewnych sytuacjach wyzwa­lać zachowania agresywne czy przestępcze. Obrazy te mogą być także traktowane jako swoisty wentyl bezpieczeństwa. Środki przekazu zakłócają rozwój fizyczny i aktywność kulturalną dzieci i młodzieży ł (np. grę na instrumentach muzycznych) [278], Jednocześnie jednak wychowują i sprawują nad nimi kontrolę. Często dzięki środkom przekazu udaje się zebrać razem członków rodziny.

about author

admin

related articles