PROFESJONALISTA W BRANŻY IT

"Profesjonalista w branży IT"

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" oraz partnera ATFORUM Damian Dmuchowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  z Działania  11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenia zawodowe osób dorosłych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-02-28   

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie (miejsce pracy lub nauki bądź zamieszkania na obszarze woj. śląskiego)

Cel projektu

Uzyskanie w okresie 01.09.2020-28.02.2022r. kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 128 Uczestników projektu z grupy 160 osób dorosłych (w tym 80M i 80K) z terenu woj. śląskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Grupa docelowa

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu stanowią: 

Osoby (160 UP - 80 K i 80 M) spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby powyżej 18 roku życia (od dnia 18 urodzin) zamieszkujące bądź uczące się bądź pracujące na terenie województwa śląskiego. 

Wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 

 1. SZKOLENIE IT

Obszar szkoleniowy: szkolenia/kursy IT przygotowujące do egzaminów certyfikowanych i/lub szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (kompetencje).

Uczestnikowi przysługuje wyżywienie, zestaw szkoleniowy, pendrive z materiałami szkoleniowymi. 

 Tematy szkoleń:

 1. Tworzenie aplikacji internetowych
 2. Akademia Social Media
 3. Projektowanie stron www
 4. Tester oprogramowania
 5. Grafika komputerowa

 

 1. SZKOLENIE MIĘKKIE

Temat szkolenia: „Efektywność osobista i zawodowa”

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zrozumieć siebie, swoje motywacje, preferencje w kontaktach z innymi, a także zrozumieć lub udoskonalić zrozumienie innych osób. Pomoże poprawić swoje relacje w kontaktach z innymi (szefami, podwładnymi, współpracownikami ale również z rodziną lub przyjaciółmi) oraz zwiększyć motywację i zadowolenie w życiu zawodowym i osobistym.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 128 osób (64 K, 64 M), 

Wartość projektu: 1 929 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 640 160,00 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 96 480,00 PLN

ZAPRASZAMY!

Biuro Projektu:

Darwina 17, 43-603 Jaworzno

Godziny pracy:

poniedziałek i środa 8:00 - 18:00;
wtorek, czwartek i piątek 8:00 - 16:00. 

Kontakt: 503-151-669, 503-149-537

E-mail: profesjonalistait@ekspert-szkolenia.pl

 

 

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu

„Profesjonalista w branży IT”

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia (od dnia 18 urodzin)
 • osoby zamieszkujące bądź uczące się bądź pracujące na terenie woj. śląskiego

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

 

 


Biuro Projektu:

Darwina 17, 43-603 Jaworzno

Godziny pracy:

poniedziałek i środa 8:00 - 18:00;
wtorek, czwartek i piątek 8:00 - 16:00. 

Kontakt: 503-151-669, 503-149-537

E-mail: profesjonalistait@ekspert-szkolenia.pl

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: 

rekrutacja.slask@ekspert-szkolenia.pl  

Dokumenty rekrutacyjne

 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja obowiązująca) (doc).
 • Formularz zgłoszeniowy (pdf).

 

Szkolenia / Kursy


 

Aktualności

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2022 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search