ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 7/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 6/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Pracownik biurowy z obsługą klienta i elementami sprzedaży w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 5/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 4/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Kadry i płace w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 3/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Rejestratorka medyczna/Rejestrator medyczny w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem Pracownika biurowego z kursem komputerowym ECDL w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem oraz badaniami lekarskimi w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/AS/RR na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie spawania MAG/MIG/TIG i wykonywania prac spawalniczych dla 72 uczestników projekt (województwo świętokrzyskie).

Zapytanie ofertowe nr RR/7/2017/AK na przeprowadzenie badań lekarskich 60 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uprawniających do udziału w kursach w prawa jazdy kat. C, D oraz w kursie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (województwo pomorskie).

©2020 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search