ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/Twarde uprawnienia dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem oraz badaniami lekarskimi w ramach projektu pt. ”TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0566/16-00.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/AS/RR na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie spawania MAG/MIG/TIG i wykonywania prac spawalniczych dla 72 uczestników projekt (województwo świętokrzyskie).

Zapytanie ofertowe nr RR/7/2017/AK na przeprowadzenie badań lekarskich 60 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uprawniających do udziału w kursach w prawa jazdy kat. C, D oraz w kursie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (województwo pomorskie).

Zapytanie ofertowe nr RR/8/2017/AK na przeprowadzenie badań psychologicznych 60 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uprawniających do udziału w kursach w prawa jazdy kat. C, D oraz w kursie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (województwo pomorskie).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/AS na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursów spawania metodą MAG/MIG/TIG dla 72 uczestników projektu (6 grup szkoleniowych x 12 osób) na terenie województwa świętokrzyskiego.

©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search